Blog

De advocaten van OTS-desk.nl houden nauwgezet de laatste ontwikkelingen en wetgeving bij op het gebied van de Ondertoezichtstelling (OTS) en Uithuisplaatsing (UHP). Hierdoor kunnen wij onze klanten goed helpen. Ook gebruiken wij deze informatie voor het schrijven van Blogs. Onze OTS/UHP-blogs vindt u hieronder.


Reiskostenvergoeding bij uithuisplaatsing

Een taak voor de GI om duidelijkheid te geven over kostenvergoeding bij uithuisplaatsing Op het moment dat de kinderrechter een ...
Verder Lezen

Informatie: OTS en maatregelen Coronavirus

De rechtbanken en gerechtshoven zijn vanaf dinsdag 17 maart 2020 gesloten vanwege het coronavirus. Wat betekent dit voor de ondertoezichtstelling ...
Verder Lezen

Mag de gezinsvoogd met het kind praten zonder toestemming van de ouders?

Op het moment dat er een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken komt er een gezinsvoogd. De gezinsvoogd praat met de ouders, maar ...
Verder Lezen

Vervangende toestemming voor vaccinaties

Indien een medische behandeling voor een minderjarige jonger dan 12 jaar noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid af ...
Verder Lezen

Vanaf 1 juli 2018: standaard pleeghulp tot 21 jaar

Soms wordt het beter geacht wanneer een kind - tijdelijk - ergens anders woont. Er wordt altijd gekeken of er ...
Verder Lezen

Een verhuizing naar het buitenland tijdens een ondertoezichtstelling

Ouders vragen zich vaak af of zij mogen verhuizen met hun kinderen naar het buitenland op het moment dat de ...
Verder Lezen

Ontheffing van en ontzetting uit de ouderlijke macht

Ontheffing van en ontzetting uit de ouderlijke macht zijn kinderbeschermingsmaatregelen die verder gaan een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. In beide gevallen ...
Verder Lezen
schriftelijke aanwijzing

Blog: de schriftelijke aanwijzing

In deze blog bespreken wij de schriftelijke aanwijzing: wat is een schriftelijke aanwijzing? Wat kunt u doen indien u het ...
Verder Lezen