Blog

De advocaten van OTS-desk.nl houden nauwgezet de laatste ontwikkelingen en wetgeving bij op het gebied van de Ondertoezichtstelling (OTS) en Uithuisplaatsing (UHP). Hierdoor kunnen wij onze klanten goed helpen. Ook gebruiken wij deze informatie voor het schrijven van Blogs. Onze OTS/UHP-blogs vindt u hieronder.


Rechtsbescherming bij uithuisplaatsingen

Toeslagenaffaire Op 12 mei 2022 vond in de Tweede Kamer een verhit debat plaats over het uithuisplaatsen van kinderen, waarbij ...

Toeslagenaffaire en uithuisplaatsing

Toeslagenaffaire en uithuisplaatsing De toeslagenaffaire (ook wel kinderopvangtoeslagaffaire of toeslagenschandaal) is een gevolg van onterechte fraudeverdenkingen door de Belastingdienst met ...

Alles over de gezinsvoogd

De gezinsvoogd Wanneer er zorgen zijn over (de verzorging of opvoeding van) de kinderen, kunt u te maken krijgen met ...

Verlies contact met ouders, familie en vrienden

Onderzoek wijst uit : “Uit huis geplaatste kinderen verliezen contact met ouders, familie en vrienden.” Een onderzoeker van Stichting Het ...

Perspectief bij uithuisplaatsing

Op het moment dat er ernstige zorgen zijn over een kind, kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreken. Indien nodig kan ...

Reiskostenvergoeding bij uithuisplaatsing

Een taak voor de GI om duidelijkheid te geven over kostenvergoeding bij uithuisplaatsing Op het moment dat de kinderrechter een ...

Informatie: OTS en maatregelen Coronavirus

De rechtbanken en gerechtshoven zijn vanaf dinsdag 17 maart 2020 gesloten vanwege het coronavirus. Wat betekent dit voor de ondertoezichtstelling ...

Mag de gezinsvoogd met het kind praten zonder toestemming van de ouders?

Op het moment dat er een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken komt er een gezinsvoogd. De gezinsvoogd praat met de ouders, maar ...

Vervangende toestemming voor vaccinaties

Indien een medische behandeling voor een minderjarige jonger dan 12 jaar noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid af ...

Vanaf 1 juli 2018: standaard pleeghulp tot 21 jaar

Soms wordt het beter geacht wanneer een kind - tijdelijk - ergens anders woont. Er wordt altijd gekeken of er ...