Welke kinderbeschermingsmaatregelen bestaan er in Nederland?

doorArjan

Welke kinderbeschermingsmaatregelen bestaan er in Nederland?

In Nederland bestaan er verschillende beschermingsmaatregelen die gebruikt kunnen worden in het belang van kinderen. Zo is er de voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) en de ondertoezichtstelling (OTS). Zowel de VOTS als de OTS worden in beginsel op voordracht van de Raad voor de Kinderbescherming door de kinderrechter over uw kind(eren) uitgesproken. Als de rechter dit besluit, bent u als ouder gehouden hieraan mee te werken.

Over de auteur

Arjan administrator