Wat kan ik doen als ik een brief van de rechtbank krijg?

doorArjan

Wat kan ik doen als ik een brief van de rechtbank krijg?

Als er een verzoek tot OTS is ingediend bij de rechtbank, dan krijgt u daarvan een kopie thuisgestuurd. In dat geval raden wij u aan direct contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat in OTS kwesties, zoals OTS-desk.nl

Verweer door een advocaat

Wij kunnen u helpen met het voeren van verweer, als u het niet eens bent met het verzoek tot ondertoezichtstelling bij de kinderrechter. Ook als de Raad voor de Kinderbescherming vindt dat de OTS verlengd moet worden met een jaar, kan u bij ons terecht. 

Als u niet reageert en niet bij de zitting aanwezig bent, dan behandelt de rechter het verzoek tot ondertoezichtstelling zonder uw inbreng. Hij kan dan geen rekening houden met uw kijk op de zaak. Na een aantal weken zal de rechter een beslissing nemen op het verzoek tot ondertoezichtstelling en zal een kopie daarvan aan u toezenden.
 

Over de auteur

Arjan administrator