Hoe werkt een OTS?

doorArjan

Hoe werkt een OTS?

Als de kinderrechter een OTS uitspreekt, zal de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek instellen en een rapport opstellen waarin de gezinssituatie beschreven wordt. Ook wordt er aan het gezin een voogd toegevoegd, die samen met ouders beslissingen neemt over het kind. Aan de hand van dit rapport en een op te stellen plan van aanpak, wordt in kaart gebracht of de ouders op termijn weer in staat moeten worden geacht de zorg van hun kind weer op zich te nemen. Ook als dit niet mogelijk is, zal het rapport daarvan melding maken. De OTS wordt voor de duur van maximaal één jaar uitgesproken. Als de Raad voor de Kinderbescherming na het onderzoek van mening is dat een kinderbeschermingsmaatregel voor uw kind(eren) nog steeds noodzakelijk is, zal de kinderrechter worden verzocht om de OTS te verlengen.

Over de auteur

Arjan administrator