Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS)

Een bijzondere vorm van ondertoezichtstelling is de voorlopige ondertoezichtstelling (afgekort: VOTS).

Wanneer een voorlopige ondertoezichtstelling?

Een VOTS is een spoedmaatregel: indien een minderjarige direct in gevaar verkeert en er geen tijd is om een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming af te wachten kan een voorlopige ondertoezichtstelling worden uitgesproken.

Verzoek tot voorlopige ondertoezichtstelling

Een VOTS wordt door de Raad voor de Kinderbescherming aan de Kinderrechter verzocht wanneer deze van mening is dat sprake is van een acute en ernstige bedreiging voor de minderjarige én het vermoeden bestaat dat de ouders binnen een voor het kind aanvaardbare termijn niet de verantwoordelijkheid kunnen dragen. Vaak gaat een dergelijk verzoek gepaard met een machtiging uithuisplaatsing.

De kinderrechter kan binnen 24 uur hierover een beslissing nemen. Daarbij worden de ouders en de minderjarige niet gehoord. De Raad voor de Kinderbescherming moet wel gemotiveerd aangegeven waarom het noodzakelijk is dat de minderjarige direct onder toezicht wordt gesteld. De kinderrechter neemt dan vervolgens een beslissing.

Binnen twee weken zal er vervolgens een zitting plaatsvinden bij de rechtbank, waarbij de ouder(s) ook worden gehoord, alsmede de minderjarige, indien deze ouder dan 12 jaar is.

De kinderrechter zal na deze zitting en op basis van onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming of Openbaar Ministerie beslissen of deze VOTS moet worden omgezet in een reguliere ondertoezichtstelling (OTS) en zo ja, voor hoelang. Indien de kinderrechter van mening is dat OTS niet noodzakelijk is, zal de kinderrechter de VOTS ongedaan maken.

Het is te adviseren een in OTS gespecialiseerde advocaat mee te nemen naar de zitting.

Hoelang duurt een voorlopige ondertoezichtstelling?

De voorlopige ondertoezichtstelling mag maximaal drie maanden duren. Als de kinderrechter bepaalt dat een voorlopige ondertoezichtstelling nodig is, krijgt de minderjarige direct een gezinsvoogd. In die periode onderzoekt de raadsonderzoeker de situatie thuis en onderzoekt deze welke hulp er nodig is.

Juridisch advies en rechtsbijstand

Laat u bij een VOTS altijd adviseren en bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is op het gebied van OTS-zaken. Wordt u geconfronteerd met een voorlopige ondertoezichtstelling en bent u het hier niet mee eens of heeft u andere vragen, neemt u dan contact op met één van onze advocaten. Zij helpen u graag verder.

Neem direct contact op