Schriftelijke aanwijziging

In het kader van een ondertoezichtstelling heeft de gecertificeerde instelling (jeugdzorg) diverse middelen om in te zetten, in het belang van de minderjarige. Eén van de middelen is een schriftelijke aanwijzing.

Wat is een schriftelijke aanwijzing?

Een schriftelijke aanwijzing is een brief en bevat een opdracht aan de ouders/verzorgers om iets wel of juist niet te doen. De schriftelijke aanwijzing moet in het belang van de minderjarige zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan over de hulpverlening die moet worden geaccepteerd of over het contact tussen de ouders en de minderjarige. Veel schriftelijke aanwijzingen gaan over de omgangsregeling.

Een schriftelijke aanwijzing wordt over het algemeen gegeven als de ouders (met gezag) of de minderjarige niet willen meewerken. Soms wordt er eerst een voornemen tot een schriftelijke aanwijzing gegeven. Dit biedt dan de mogelijkheid om hierop te reageren en/of de ouders en de minderjarige in de gelegenheid te stellen om de opdracht alsnog uit te voeren.

Weigering mee te werken aan schriftelijke aanwijzing

Ouders die een schriftelijke aanwijzing krijgen zijn verplicht om hieraan mee te werken. Indien niet wordt wordt meegewerkt, dan heeft de jeugdzorg de mogelijkheid om naar de kinderrechter te gaan. Zij kunnen dan de kinderrechter vragen de schriftelijke aanwijzing te bekrachtigen en zo nodig vragen een dwangmiddel op te leggen. Dit betekent dat de kinderrechter wordt verzocht een oordeel te geven over de schriftelijke aanwijzing. Een dwangmiddel kan zijn een te betalen bedrag per dag(deel) dat niet wordt meegewerkt.

Daarnaast zal het niet meewerken aan een schriftelijke aanwijzing gevolgen kunnen hebben voor de (verlenging van de) ondertoezichtstelling.

Niet eens met de schriftelijke aanwijzing?

Als u het niet eens bent met de schriftelijke aanwijzing, dan kan er bij de kinderrechter een verzoek worden ingediend om de schriftelijke aanwijzing vervallen te laten verklaren.

Dit verzoek moet binnen 14 dagen na afgifte van de aanwijzing worden ingediend. Totdat de kinderrechter anders heeft beslist, dient de schriftelijke aanwijzing te worden opgevolgd. Het is niet mogelijk om tegen de beslissing van de kinderrechter in hoger beroep te gaan.

Daarnaast kunt u de jeugdbescherming verzoeken om de schriftelijke aanwijzing te laten vervallen, bijvoorbeeld omdat de situatie is gewijzigd. De betreffende wijziging moet wel goed onderbouwd worden. De jeugdbescherming moet binnen twee weken na indiening van uw verzoek hierop schriftelijk reageren. Reageert de jeugdbescherming niet, dan valt het niet reageren aan te merken als een afwijzing. Tegen deze afwijzing is het mogelijk om in beroep te gaan bij de kinderrechter.

Juridische advies en bijstand

Heeft u een schriftelijke aanwijzing ontvangen en bent u het hier niet mee eens of heeft u andere vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Neem direct contact op